Je kompresné oblečenie účinné? Alebo vedecké fakty o ňom …

Aj my ako športová špeciálka so zameraním na tréningové doplnky sme začali úspešne predávať kompresné oblečenie značky Compressport a preto sme si položili otázku: „je to naozaj funkčná pomôcka, ktorá nám dokáže zlepšiť výkon a regeneráciu?“ Pozrime sa na to z vedeckej stránky, čo hovoria aktuálne dostupné výskumy v tejto oblasti. Článok by mal napomôcť k rozhodovaniu každého človeka, […]...
21. októbra 2014 | Michal Pataky | 0 komentárov
Aj my ako športová špeciálka so zameraním na tréningové doplnky sme začali úspešne predávať kompresné oblečenie značky Compressport a preto sme si položili otázku: „je to naozaj funkčná pomôcka, ktorá nám dokáže zlepšiť výkon a regeneráciu?“

Pozrime sa na to z vedeckej stránky, čo hovoria aktuálne dostupné výskumy v tejto oblasti. Článok by mal napomôcť k rozhodovaniu každého človeka, či si zaobstarať tento doplnok a vniesť ďalšie svetlo do oblasti, o ktorej sa veľa diskutuje.

kompresné oblečenie

Cieľom štúdie, ktorú realizovali Kemmler, et al. (2009), bolo zistiť vplyv kompresných návlekov na lýtka na výkonnosť v behu u mužov bežcov. 21 mužov vykonalo dva testy do voliteľného maxima na bežeckom trenažéry. Čas pod zaťažením (36,44 vs 35,03 minút a celková práca (422 vs 399 kJ) boli významne vyššie s kompresnými návlekmi v porovnaní s bežeckými ponožkami. Bežecký výkon na anaeróbnom prahu (14.11 vs 13,90 km.h-1) a aeróbne prahové hodnoty (13,02 vs 12,74 km.h-1) boli signifikantne vyššie s použitím kompresných návlekov. Z týchto dôvodov, návleky s konštantnou úrovňou kompresie v oblasti lýtkového svalu výrazne zlepšujú bežecký výkon na rôznych metabolických prahoch. Avšak nezlepšujú výrazne VO2max ako hlavný parameter aeróbnej výkonnosti.

V ďalšom výskume Kraemer, W. J., et al.(2010) sledovali 20 trénovaných mužov a žien. Zistili, že kompresné oblečenie nosené v období zotavenia - 24 hodín po intenzívnom silovom tréningu zlepšuje rôzne psychologické, fyziologické a niektoré výkonnostné znaky zotavenia v porovnaní s nekompresným oblečením. Použitie kompresie pomôže pomôcť v procese zotavovania po intenzívnom silovom tréningu u mužov a žien.

V prípade 25 poloprofesionálnych hráčov rugby dosiahli Lovell, et al., (2011) výsledky, ktoré ukazujú, že nosenie kompresného oblečenia môže zlepšiť aktívny proces obnovy pri znižovaní  laktátu [La-] a srdcovej frekvencie po intenzívnom zaťažení, ale nemá vplyv na pH krvi. Schopnosť znižovať laktát [La-] a pulzovú frekvenciu má výrazné pozitíva pre mnoho športov, ktoré sú intermitentného charakteru (prerušovaného, napr. športové hry – futbal, basketbal a pod., pozn. autora) a skladajú z opakovaných vysoko intenzívnych úsekov, ktoré sa striedajú s úsekmi nízkej intenzity.

Taktiež hráčov rugby sledovali Hamlin, et al., (2012), ktorí zistili, že nosenie kompresných návlekov na celé nohy v porovnaní s placebom,  znižuje čas v behu na 3km (o 2,0% ± 1,9). Okrem toho, priemerný čas v opakovanom šprinte sa zlepšil (o 1,2% ± 1,5%) a únava sa znížila (priemerne o -15,8%) v skupine s kompresnými návlekmi v porovnaní so skupinou s placebom. Oneskorený nástup svalovej bolesti bol výrazne nižší v skupine s kompresnými návlekmi 48 hodín po testovaní. Autori konštatujú, že nosenie kompresného oblečenia počas zotavenia je dobré, a je veľmi nepravdepodobné, že by mohlo byť škodlivé pre dobre trénovaných hráčov.

Full leg kompresné návleky na nohy

Podobné konštatovanie uvádzajú aj de Glanville, et. al., (2012) ktorí zistili zlepšenie výkonov (u 14 trénovaných mužov) v 40 km časovke v skupine, ktorá využívala kompresné oblečenie v rámci 24h regenerácie. Túto skupinu tvorili vytrvalostne trénovaní športovci.

Samozrejme, nie všetkým autorom sa podarilo preukázať pozitívny vplyv kompresného oblečenia na niektorý z hodnotených parametrov. Sú autori, ktorí zistili, že subjektívne vnímanie zotavenia bolo vyššie v skupinách, ktoré nosili kompresné návleky, ale nezistili zvýšenie sily, prípadne zníženie hodnoty krvných markerov, ktoré by indikovali poškodenie svalstva u maratóncov (Hill, et al., 2011 – 24 testovaných) alebo nezistili pozitívny vplyv na výkon (Davies, et al., 2009 – testovaných bolo len 11 trénovaných mužov a žien dokopy). Taktiež Kraemer, et. al. (1998) nezistili významné rozdiely v celkovej isokinetickej práci kolena (flexia/extenzia) a v počte maximálnych opakovaní na stroji Trusquat v skupine zdravých dospelých.

Ako vidíme z výskumov, tak nosenie kompresných návlekov môže mať naozaj pozitívny vplyv na náš výkon, ale aj na našu regeneráciu. Z vlastných skúseností to môžem potvrdiť, keďže pár vlastním a používam. S kompresnými návlekmi je sval pevnejší a lepšie sa mi s nimi behá. Pri ich používaní nemávam pocit „ťažkých nôh“ a subjektívne sa mi lepšie beží, avšak je to len môj pocit, ale raz sa možno aj ja dočkám, že spravím serióznu štúdiu o kompresných návlekoch.

Ide niekto do toho? :)

kompresné oblečenie


Ak by ste nejaké potrebovali, viete kde ich nájdete ... jedine protrening.sk, lebo rozumieme tomu, čo robíme ... ;)Autor: Mgr. Michal Pataky
 

ZDROJE:

DAVIES, V. The effect of compression garments on recovery. In J Strength Cond Res 23(6): 1786-1794, 2009

DE GLANVILLE, K.M., 2012. Positive effect of lower body compression garments on subsequent 40-km cycling time trial performance. In J Strength Cond Res 26(2): 480–486, 2012

HAMLIN, M.J., et al. 2012. Effect of compression garments on short-term recovery of repeated sprint and 3-km running performance in rugby union players. In J Strength Cond Res 26(11): 2975–2982, 2012

HILL, J. et al. 2011 The influence of compression garments on recovery following Marathon running.In Journal of Strength & Conditioning Research: May 2011 – Volume 25 – Issue 5 – pp 1385-1392

KEMMLER, W, et al. 2009. Effect of compression stockings on running performance in men runners. In J Strength Cond Res 23(1): 101-105, 2009

KRAEMER, W.J., et al. 1998. Compression Garments: Influence on Muscle Fatigue. In Journal of Strength & Conditioning Research: Nov. 1998

KRAEMER, W. J., et al. 2010. Effects of a whole body compression garment on markers of recovery after a heavy resistance workout in men and women. In J Strength Cond Res 24(3): 804-814, 2010

LOVELL, D. I., et al. 2011. Do compression garments enhance the active recovery process after high-intensity running? In J Strength Cond Res 25(12): 3264–3268, 2011
Komentáre

komentáre